15 Mar 2013

Ağlayan Kaya...

Yarı tanrı Tantalos'un kızı Nioben Manisa'da doğmuş, tanrıça Hera ile birlikte çocukları bu yörede geçmiştir. Daha sonra Nioben'in yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuğu olur. Çocukluk arkadaşı ve Zeus'un eşi Hera'nın ise Apollon ve Artemis olmak üzere iki çocuğu vardır. Her fırsatta çocuklarının sayısı ile gururlanan Niobe, topu topu iki çocuğu olduğunu söyleyerek küçümsediği Hera'yı öfkelendirir. Hera çocuklarından Nioben'yi cezalandırmasını ister. Apollon ve Artemis de oklarıyla Nioben'in bütün çocuklarını öldürür. Nioben, çocuklarının başında günlerce ağlar. Sonunda Tanrı Zeus, Nioben'in haline acır ve ıstırabına son vermek için onu ağladığı yerde taş haline getirir. 

Spil yamacındaki kadın başı şeklinde bu kayanın, göz çukurunu andıran girintilerinden sızan -daha doğrusu, yakın zamanda kuruduğu için artık sızmayan- su, Nioben'in göz yaşları olarak yorumlanır. Halk buraya"Ağlayan Kaya" der. yakından baktığında sıradan doğal bir kaya oluşumu; batı yönünde biraz uzaklaşırsak bakıldığında ise kadın başı şeklinde Nioben'in gözyaşlarıyla sulanan bağlarda yetiştiği söylenir...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarda argo ve benzeri kelimeler kullanmamaya dikkat ediniz.
Türkçenin imla kurallarına uymaya özen gösteriniz.
+18 içerikli yorumlar yapmayı aklınızdan geçirmeyiniz.
Facebook ve Twitter Türkçesiyle yazılmış; k ve v harfleri yerine q,w,x harfleri kullanılan yorumlar okunmadan silinecektir.